Vine Rootstocks

Gemlik

Gemlik

Memecik

Memecik

Domat

Domat

Ayvalık

Ayvalık

Ödemiş zeytini

Ödemiş zeytini